Eriksen, A. og Kverndokk, K. (2016) «Redaksjonelt», Tidsskrift for kulturforskning, (2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1313 (åpnet: 14 juli 2024).