Eriksen, Anne. 2005. «‘Santo Subito’ - Om å Arbeide På Sin Hellighet, Og for Den». Tidsskrift for Kulturforskning 4 (1-2). https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/384.