Aronsson, Peter. 2005. «Monument I Historiekulturer: Föränderlig Mening I Klassisk Ram». Tidsskrift for Kulturforskning 4 (1-2). https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/382.