Degnæs, Marie Eberson, Hannah Kristine Bjørke Lunde, og Eva Dagny Johansen. 2023. «Presentasjon Av dr.Avhandlinger». Tidsskrift for Kulturforskning 22 (1). https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2199.