Rogan, B. (2013). MuCEM - fra tradisjonelt folkemuseum til dialoginstitusjon. Et nytt nasjonalmuseum i Frankrike. Tidsskrift for Kulturforskning, 12(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/633