Eriksen, A. (2005). "Santo subito" - om å arbeide på sin hellighet, og for den. Tidsskrift for Kulturforskning, 4(1-2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/384