Jessen, N. T. (2023). Hvor går grænsen? Om naturfredning som oversættelse fra virkelighed til kort. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2160