Jørgensen, F. A., Fojuth, M.-T., & Lykke, K. V. (2023). Innledning: Å finne veien – stedsansen som kulturell praksis. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2157