Gustavsson, A. (2022). Elin Franzén. "Radio. Vardagsliv tillsammans med ett massmedium". Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2096