(1)
Eriksen, A. "Santo Subito" - Om å Arbeide På Sin Hellighet, Og for Den. Tfk 2005, 4.