(1)
Degnæs, M. E.; Lunde, H. K. B.; Johansen, E. D. Presentasjon Av dr.Avhandlinger. Tfk 2023, 22.