(1)
Jessen, N. T. Hvor går grænsen? Om Naturfredning Som oversættelse Fra Virkelighed Til Kort. Tfk 2023.