(1)
Jørgensen, F. A.; Fojuth, M.-T.; Lykke, K. V. Innledning: Å Finne Veien – Stedsansen Som Kulturell Praksis. Tfk 2023.