[1]
Knoff, H. 2011. Sportspolitisk sammenblanding av nasjons­bygging og kommersialisering i ikke-vestlige land. Tidsskrift for kulturforskning. 10, 4 (jun. 2011).