[1]
Eriksen, A. 2005. "Santo subito" - om å arbeide på sin hellighet, og for den. Tidsskrift for kulturforskning. 4, 1-2 (jun. 2005).