[1]
Aronsson, P. 2005. Monument i historiekulturer: föränderlig mening i klassisk ram. Tidsskrift for kulturforskning. 4, 1-2 (jun. 2005).