[1]
Eriksen, A. og Kverndokk, K. 2016. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 2 (des. 2016).