Birgitta Svensson og Louise Waldén (red.), 2005, Den feminina textilen. Makt och mönster. Nordiska Museets Förlag
PDF

Emneord (Nøkkelord)

bokmelding
femininitet

Hvordan referere

Rasch, T. (2006). Birgitta Svensson og Louise Waldén (red.), 2005, Den feminina textilen. Makt och mönster. Nordiska Museets Förlag. Tidsskrift for Kulturforskning, 5(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/609

Sammendrag

I boktittelen Den feminina textilen konstateres en sammenheng mellom det tekstile og det kvinnelige. Påstanden kan virke selvsagt. Vi er også i dag vant til at det er kvinner som både interesserer seg for og er ansvarlige for tekstil, enten det dreier seg om håndarbeid som patchwork eller strik­king eller innkjøp og vedlikehold av familiens klær. Sammenhengen er så åpenbar at den kan oppfattes som på grensen til meningsløs. Men sammenhengen er i høyeste grad kulturelt betinget, og det er derfor både viktig og tankevekkende at den problematiseres slik det gjøres i denne antologien.

PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.