Nordmenn og svensker 1814-2005 på Norsk Folkemuseum og Nordiska Museet
PDF

Emneord (Nøkkelord)

utstillinger
museum
anmeldelse

Hvordan referere

Ohrvik, A. (2006). Nordmenn og svensker 1814-2005 på Norsk Folkemuseum og Nordiska Museet. Tidsskrift for Kulturforskning, 5(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/607

Sammendrag

2005 var et stort markeringsår. I et mye omdiskutert skjæringspunkt mellom fei­ring, jubileum og markering resulterte den 100 år gamle oppløsningen av unionen med Sverige i tusenvis av små og store markeringer i Norge og utlandet. En av disse markeringene var museumsutstillin­gen Nordmenn og svensker 1814-2005 som åpnet 28. april 2005 på Norsk Folkemu­seum. Utstillingen var et resultat av et fler­årig samarbeid mellom Norsk Folkemu­seum på Bygdøy i Oslo og Nordiska Museet på Skansen i Stockholm. I 2005 var denne utstillingen det største og mest omfattende bidraget fra museenes side i markeringen av den 100-årige oppløsnin­gen av unionen.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.