Redaksjonelt
PDF

Hvordan referere

Lyngø, I. J. (2005). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, 4(1-2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/381

Sammendrag

Historisk sett gir bidragene i dette nummeret fem forskjellige kikkhull inn til romersk og italiensk historie fra 1600-tallet og frem til i dag. Teoretisk sett gir de et bidrag til et lite fokusert område i kulturarvstudier, nemlig dette feltets egen begreps- og kulturhistorie: Mens "tradisjonelle" kulturarvstudier vanligvis har fokusert på allerede institusjonaliserte praksiser - og slik i en viss forstand tatt feltet "for gitt" - vil de følgende artikler undersøke dette feltets historiske og teoretiske forutsetninger med romerske eksempler - nettopp for å åpne et underforsket begrepshistorisk rom i kultur- og kulturarvstudiene.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.