Susanne Österlund-Pötzsch, 2018. "Gångarter och gångstilar. Rum, rytm och rörelse till fots"
PDF

Hvordan referere

Blaakilde, A. L. (2022). Susanne Österlund-Pötzsch, 2018. "Gångarter och gångstilar. Rum, rytm och rörelse till fots". Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2095

Sammendrag

Denne bog handler om det at gå, om vandring og bevægelse til fods, og kommer med dette egentligt – skulle man tro – ret snævre fokus, vældigt bredt omkring. Når man i indledningen læser, at forfatterens (SÖP) interesseområde er «folkliga rörelsesmönster i de nordiska länderne, med tyngd på Sverige och (Svensk)-Finland», kommer der et forvarsel om, at bogens tema ikke alene handler om mennesker som går og om måder, vi går på. SÖP skriver også, at bogen er et folkloristisk studie med analysetemaerne genrer, tradition, performance og fortællinger. Derud­over mener jeg, at man med god ret kan tilføje, at bogen rummer kulturhistorie, faghistorie, samt studier af sted, materialitet og mobilitet.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2022 Anne Leonora Blaakilde