Sara Ahmed, 2021. "Gledesdrepende essays"
PDF

Hvordan referere

Søyland, L. H., & Kaur, H. (2022). Sara Ahmed, 2021. "Gledesdrepende essays". Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2094

Sammendrag

Den nylig oversatte Gledesdrepende essays introduserer arbeidene til britisk-australske Sara Ahmed (f. 1969), en av vår tids fremste interseksjonelle feministiske forskere. Ahmeds arbeid er fokusert på kritisk raseteori, skeiv teori, lesbisk feminisme og postkolonialisme, alt i en fenomenologisk linse. I 2016 sa hun opp stillingen sin som professor i Race and Cultural Studies ved Goldsmiths, Univer­sity of London i protest mot institusjonens manglende håndtering av formelle klager om seksuell trakassering. Ahmeds arbeid rundt temaet lykke vokste ut av forskningen hennes om mangfoldstiltak i høyere utdanning og hvordan mangfold som «lykkeobjekt» tilslører pågående rasisme og sexisme (s.137). Tematisk henger arbeidene hennes tett sammen, også i denne essaysamlingen.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2022 Forfatterne