Simon Ekström og Lars Kaijser (red.) 2018. Djur. Berörande möten och kulturella smärtpunkter.
Omslag til Tfk 2-2020
PDF

Hvordan referere

Flinterud, G. (2021). Simon Ekström og Lars Kaijser (red.) 2018. Djur. Berörande möten och kulturella smärtpunkter. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1855

Sammendrag

"Vi er omgitt av dyr i alle former", skriver redaktørene Simon Ekström og Lars Kaijser i innledningen til artikkelsamlingen som helt enkelt har fått navnet "Djur", med undertittelen "Berörande möten og kulturella smärtpunkter". Boka handler imidlertid ikke først og fremst om dyr, den handler om møter, og om sameksistens. Den består av åtte artikler som tar for seg ulike sider ved de ikke-menneskelige dyrenes tilstedeværelse i menneskenes hverdag. Artiklene bindes tematisk sammen ved at de alle på ulike måter omhandler menneskers befatning med ville dyr; her er det ikke kjæledyr og husdyr, men rovdyr som bjørn, ulv og hai, utdødde mammuter og dinosaurer, trekkfugler, edderkopper, hummer og kjøtt. De forflytter seg mellom utstilling, villmark og middagsbord, med det til felles at de fremhever hvordan vi mennesker lever med de dyrene som vi ofte i utgangspunktet ikke tenker at vi lever sammen med. Dette aspektet løftes frem i flere av artiklene gjennom Donna Haraways begrep "Companion species", her oversatt til svensk med ordet "sällskapsart". Haraway introduserte begrepet med utgangspunkt i en analyse av sin deltakelse i hundesporten agility sammen med hunden Cayenne, men hun bedyrer også at konseptet rommer videre enn bare det å leve med et kjæledyr.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.