Maria Zackariasson 2016. Gemenskapen: deltagande, identitet och religiositet bland unga i Equmenia
PDF

Hvordan referere

Moberg, J. (2018). Maria Zackariasson 2016. Gemenskapen: deltagande, identitet och religiositet bland unga i Equmenia. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1444

Sammendrag

Gemenskapen utgör ett bidrag till forskning om ungas samhälldeltagande och bygger på intervjuer med 22 personer aktiva inom Equmeniakyrkans ungdomsverksamhet. Etnologen Maria Zackarias­son belyser inledningsvis hur deltagande i politiska organisationer brukar framhållas som viktigt för framtida samhällsengagemang och demokratisk fostran medan deltagande i religiösa motsvarigheter i medier utmålas som hot mot en sådan fostran. Författaren vill istället öppna upp för möjligheten att ungas medverkan i religiösa organisationer kan främja demokratiskt verksamhet och samhällsansvar, och noterar de äldre frikyrkornas tradition av demokratiska strukturer och deras bildningsverksamhet. Zackarias­son ställer sig här två frågor: varför unga människor väljer att ansluta sig till en kristen ungdomsorganisation och varför de blir kvar i verksamheten.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.