Kroppens transformasjoner blant unge Agder-kvinner i New York, 1945-1965
PDF

Hvordan referere

Ringdal, S. (2018). Kroppens transformasjoner blant unge Agder-kvinner i New York, 1945-1965. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1437

Sammendrag

Kropp og migrasjon er temaer som jevnlig kommer opp i dagens innvandringsdebatt. Det gjelder ikke minst knyttet til ikke-vestlige, kvinnelige innvandrere, hvor for eksem­pel bruken av hijab blir utgangspunkt for diskusjoner om forholdet mellom tradi­sjon og modernitet, religiøsitet og sekula­risme, individ og kollektiv. Disse temaene har sjeldent kommet opp i historiske studier av transatlantisk migrasjon. I mitt doktorgradsarbeid har jeg ønsket å belyse norsk migrasjon til Nord-Amerika ut fra en slik tilnærming. Avhandlingen Kroppens transformasjoner blant unge Agder-kvinner i New York, 1945-1965 er en studie av ei gruppe unge, norske innvandrerkvinner og deres kroppslige møte med den amerikanske metropolen.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.