Charlotte Hyltèn-Cavallius og Fredrik Svanberg 2016. Älskade museum; Svenska kulturhistoriska museer som kulturskapare och samhällsbyggare
PDF

Hvordan referere

Snekkenes, C. (2017). Charlotte Hyltèn-Cavallius og Fredrik Svanberg 2016. Älskade museum; Svenska kulturhistoriska museer som kulturskapare och samhällsbyggare. Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1385

Sammendrag

Boken Älskade museum; Svenska kulturhistoriska museer som kulturskapare och samhällsbyggare er et velkomment bidrag til museumsforskningen og omhandler mangfold og representasjon i museet. Den er skrevet av Fredrik Svanberg som er arkeolog og arbeider som forskningssjef ved Statens historiska museer, og Charlotte Hyltèn-Cavallius som er etnolog og forsker ved Institutet för språk og språkminnen. Forfatterne undersøker ulike fenomener knyttet til representasjon av blant annet identitet, etnisitet, kjønn og alder.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.