Redaksjonelt
PDF

Hvordan referere

Eriksen, A., & Kverndokk, K. (2016). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1313

Sammendrag

Den 3. juni i år fylte professor Bjarne Rogan 70 år. Vi markerer jubileet og Rogans store innsats for fagene våre med å gjøre dette nummeret av Tidsskrift for Kulturforskning til et festskrift til ham.
Rogan har bak seg en førti år lang forskerkarriere. Han ble Cand. Philol. ved Universitetet i Oslo i 1975 med hovedfag i fransk, og med historie og engelsk i sin fagkrets. Hovedoppgaven handlet om fransk språkhistorie, og i årene som fulgte underviste han i fransk språk og språkhistorie ved samme universitet. Samtidig studerte han videre. I 1982 ble han forskningsstipendiat NAVF i etnologi, og fire år senere disputerte han som dr.philos. Samme år, i 1986, ble han ansatt som førsteamanuensis i etnologi ved Universitetet i Oslo, og han har vært professor fra 1993.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.