Vol 45 Nr. 1 (2015): Miljø og klima
Miljø og klima
Med dette nummeret av Sosiologi i dag har vi ønsket å fokusere på miljø­sosiologiske analyser av dagens samfunn. Miljøproblemer har fått en stadig større plass innenfor samfunnsfaglige disipliner etter som konsekvensene av skade på miljø, og dermed også for mennesker og andre arter er blitt tydelige.