1.
Rasmussen K. Sociologens fotografiske feltnoter. Et bidrag til "thick description"?. SID [Internett]. 9. september 2007 [sitert 8. desember 2023];37(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/921