[1]
S. Lid, «Ungdom og straff på 2000-tallet - nye praksiser, kjente dilemmaer», SID, bd. 46, nr. 3-4, nov. 2016.