[1]
I. Skjelsbæk og T. L. Tryggestad, «Kvinner i det norske forsvaret: Likestilling eller operasjonelt imperativ?», SID, bd. 41, nr. 1, mai 2011.