Rasmussen, K. (2007) «Sociologens fotografiske feltnoter. Et bidrag til ‘thick description’?», Sosiologi i dag, 37(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/921 (åpnet: 8 desember 2023).