Næss, H. E. (2016) «Ørnulf Seippel, Mari Kristin Sisjord og Åse Strandbu (red.) Ungdom og idrett», Sosiologi i dag, 46(3-4). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1303 (åpnet: 8 desember 2023).