Sandlie, H. C. og Andersen, P. L. (2016) «‘Rotløs ungdom’ - ungdom, flytting og livssjanser», Sosiologi i dag, 46(3-4). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1302 (åpnet: 8 desember 2023).