Lid, S. (2016) «Ungdom og straff på 2000-tallet - nye praksiser, kjente dilemmaer», Sosiologi i dag, 46(3-4). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1298 (åpnet: 8 desember 2023).