Næss, H. E. (2016). Ørnulf Seippel, Mari Kristin Sisjord og Åse Strandbu (red.) Ungdom og idrett. Sosiologi I Dag, 46(3-4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1303