(1)
Næss, H. E. Ørnulf Seippel, Mari Kristin Sisjord Og Åse Strandbu (red.) Ungdom Og Idrett. SID 2016, 46.