(1)
Lid, S. Ungdom Og Straff På 2000-Tallet - Nye Praksiser, Kjente Dilemmaer. SID 2016, 46.