[1]
Næss, H.E. 2016. Ørnulf Seippel, Mari Kristin Sisjord og Åse Strandbu (red.) Ungdom og idrett. Sosiologi i dag. 46, 3-4 (nov. 2016).