[1]
Ødegård, G. 2016. Ungdom, opprør og tilpasning. Et essay om generasjonsdannelser. Sosiologi i dag. 46, 3-4 (nov. 2016).