1.
Sandnes B. Namn som kjelder. Rapport frå Den sekstande nordiske namneforskarkongressen på Jæren folkehøgskule, Kleppe 8.-11. juni 2016. NON [Internett]. 2. mai 2019 [sitert 20. april 2024];35. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1633