1.
Kruken K. Norsk etternamnleksikon. 2. utgåva. Revidert, oppdatert og utvida. NON [Internett]. 7. mars 2018 [sitert 28. mai 2024];34. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1465