1.
Langekiehl AS. Det hypotetiske gårdsnavnet *Sukulrud i Spydeberg ‒onomastikk og primærkilder. NON [Internett]. 7. mars 2018 [sitert 2. mars 2024];34. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1462