1.
Petrulevich A. "Utländskt", "inhemskt" och ortnamnsanpassning. Finns det universella anpassningsprinciper?. NON [Internett]. 7. mars 2018 [sitert 14. juli 2024];34. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1460