Sandnes, Berit. «Namn Som Kjelder. Rapport Frå Den Sekstande Nordiske Namneforskarkongressen På Jæren folkehøgskule, Kleppe 8.-11. Juni 2016». NAMN OG NEMNE 35 (mai 2, 2019). åpnet februar 26, 2024. https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1633.