Svensson, Ola. «Lokalsamhällets Namn I Centralmaktens händer. Namnhantering år 1569 Och år 1700 från Flackarps Horisont». NAMN OG NEMNE, bd. 39, desember 2022, https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2179.