Helander, K. R. (2022) «Samisk stedsnavnarkiv i Norge. På tide å dokumentere samisk navnetradisjon for fremtidige generasjoner», NAMN OG NEMNE, 39. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2173 (åpnet: 23 juni 2024).