Langekiehl, A. S. (2019) «Mannsnavnet Sakulv», NAMN OG NEMNE, 35. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1630 (åpnet: 5 desember 2023).