Langekiehl, A. S. (2018) «Det hypotetiske gårdsnavnet *Sukulrud i Spydeberg ‒onomastikk og primærkilder», NAMN OG NEMNE, 34. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/1462 (åpnet: 9 desember 2023).