Mascetti, S. (2022). Namn på -sete i Indre Sogn. Nokre morfologiske og semantiske vurderingar. NAMN OG NEMNE, 39. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NON/article/view/2176